Úklidové služby

Naše společnost již řadu let patří k největším dodavatelům úklidových služeb v České a Slovenské republice. Díky dlouhodobé spolupráci v této oblasti máme již řadu zkušeností a dokážeme se přizpůsobit požadavkům zákazníka. Klademe velký důraz na komunikaci se zákazníkem a snažíme se o co největší transparentnost vztahů. V rámci zlepšení služeb nabízí naše společnost jako první úklidová firma v ČR a SR elektronický systém pro řízení vztahu se zákazníkem (e-CRM Customer Relationship Management).

Klademe velký důraz na kvalitu úklidu, která je zajištěna vícestupňovým kontrolním systém prováděných činností. Úklidové služby poskytujeme v souladu s platnými normami a podmínkami smlouvy. Vedeme povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnuté se zákazníkem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy. Používáme pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady a jejich výkon příslušné činnosti je v rozsahu a dle úrovní stanovených právních předpisů. Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s předpisy BOZP a PO a v souladu s pokyny zákazníka. Všichni naši zaměstnanci mohou svou bezúhonnost doložit čistým trestním rejstříkem a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti práce. Naše společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém managementu.

Vyberte si službu, která Vás zajímá:

Tisk stránky