Úklid objektů státní správy

Naše společnost poskytuje úklidové práce také ve státní správě, kde i zde klademe velký důraz na kvalitu úklidu, která je zajištěna vícestupňovým kontrolním systém prováděných činností, ale i na cenu, která je v tomto segmentu velmi důležitá. Úklidové služby poskytujeme v souladu s platnými normami, podmínkami smlouvy a požadavky zákazníka. Vedeme povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnuté se zákazníkem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy. Pro výkon služby používáme pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a úrovní stanovenými právními předpisy Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s předpisy BOZP a PO a v souladu s pokyny zákazníka. Naši pracovníci jsou vybaveni odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí, označeným jménem (logem) společnosti a jmenovkou. Naši pracovníci se při vstupu do objektu a při pohybu v něm řídí vnitřními předpisy zákazníka. Pro úklid prostor objektu používáme čistící prostředky, nástroje a mechanismy, které jsou vysoké kvality, nepoškozují objekt, jeho zařízení včetně podlahových krytin a nejsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

K základním požadavkům zákazníka na úklid patří:

 • Úklid vnitřních prostor provádíme vlastní technikou a nástroji za použití vhodných čisticích prostředků.
 • Úklidové práce probíhají podle rozpisu prováděných prací v návaznosti na potřeby objektu.

Venkovní komunikace:

Požadavkem zákazníka je, aby komunikační plochy vždy působily řádným, udržovaným a čistým dojmem. Pod komunikačními plochami se rozumí:

 • cesty, chodníky a plochy, které patří k objektu
 • zpevněná venkovní zařízení
 • parkovací plochy
 • nádoby na odpadky a popelníky
 • venkovní dešťové svody, drenáže, uliční vpusti a rošty na nečistoty
 • vstupní prostory

V letní části roku zajišťujeme:

 • čištění motoristických i nemotoristických komunikací
 • úklid – sběr odpadků z těchto ploch a nezastavěné plochy areálu

V zimním období zajišťujeme službu, kterou je třeba provádět na venkovních komunikačních plochách a uvnitř objektu (dvůr) dle následujícího popisu:

 • Odklízecí a posypovou služby je provádíme tak, aby bylo vyloučeno jakékoliv nebezpečí úrazu.
 • Při extrémních povětrnostních podmínkách provádíme zimní službu (odklízecí a posypové práce) permanentně.
 • našimi pracovníky zajistíme běžné sledování objektu a povětrnostní situace (srážky a teploty)
 • Maximální doba reakce pro zimní službu při zasněžení nebo vzniku náledí je 1 hodina.

Další úklidové služby:

Tisk stránky