Úklid ve zdravotnictví a úklid nemocnic

Společnost RPM Service zajišťuje také pravidelný úklid nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, který je prováděn v souladu s vyhláškou č. 195/2005 Sb. kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Klademe důraz na dodržování dezinfekčních plánů a respektujeme specifické požadavky zdravotnických zařízení.

Další úklidové služby:

Tisk stránky