Profil

"Základní filozofií naší společnosti je spokojenost zákazníka, profesionalita a komplexnost poskytovaných služeb nejvyšší kvality"

Skupina RPM Service se svými dceřinými společnostmi patří mezi největší úklidové firmy na českém a slovenském trhu. Zabezpečujeme pravidelné úklidy interiérů, exteriérů, zimní údržbu, údržbu zeleně i jednorázové a speciální úklidy (stavební, výškové, údržba kamene apod.).

Naše společnosti v současné době zaměstnávají přes 2000 stálých pracovníků v hlavních nebo vedlejších pracovních poměrech. Zaměstnanci na všech úrovních prochází pečlivým výběrem s ohledem na jejich zařazení v organizačním systému společnosti. Hlavním rysem naší organizační struktury je existence samostatných provozních celků - regionálních poboček, které svou působností pokrývají celé území České a Slovenské republiky. Regionální pobočky jsou provozně nezávislé na centrále, čímž je docíleno maximální flexibility a dostupnosti služeb.

V současné době poskytujeme úklidové služby více než 500 spokojeným klientům (ČR 460, SR 50). Toto široké a vyvážené portfolio zákazníků a zavedený systém řízení jakosti a bezpečnosti práce jsou zárukou budoucí stability skupiny RPM Service.

Tisk stránky