Pojištění odpovědnosti

Garance převzetí odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za škody

Naše společnost se ve smlouvách se svými zákazníky zavazuje nést hmotnou i právní odpovědnost za smluvně zadaný výkon činnosti svých zaměstnanců. Proti případným škodám na majetku zákazníků, které byly prokazatelně způsobeny nebo zaviněny našimi zaměstnanci, je společnost pojištěna u ČSOB Pojišťovny, a.s. do výše 100 mil. Kč.

Tisk stránky