Organizační struktura

Organizační strukturu naší společnosti ukazuje přiložené schéma. Předložené uspořádání jednotlivých postů OS umožňuje operativnost rozhodování a vertikální zastupitelnost jednotlivých pozic. V provozní oblasti je hlavním rysem naší organizační struktury existence samostatných provozních celků - regionálních poboček, které svou působností pokrývají celé území České a Slovenské republiky. Regionální pobočky jsou provozně nezávislé na centrále, čímž je docíleno maximální flexibility a dostupnosti služeb.

Regionální pobočka se skládá ze dvou až tří oblastí a má v čele regionálního manažera. Každou provozní oblast řídí oblastní manažer, kterému podléhají jednotliví provozní a objektoví manažeři. Provozní manažer přímo spravuje více objektů, v jejichž čele má provozního vedoucího. U velkých provozů je organizace úklidových služeb zajišťována objektovým manažerem, který je určen přímo pro daný objekt. 

Organizační schéma společnosti

Tisk stránky