CRM systém

Naše společnost klade velký důraz na komunikaci se zákazníkem a snaží se o co největší transparentnost vztahů. V rámci zlepšení služeb přichází naše společnost jako první úklidová firma v České republice s elektronickým systémem pro řízení vztahu se zákazníkem (e-CRM Customer Relationship Management). Našim klientům nabízíme kromě stávajících forem komunikace (osobní, telefonická, faxová, emailová) komunikaci prostřednictvím internetové aplikace. Tento způsob komunikace je velmi pružný, moderní a internetová aplikace nabízí obrovské množství informací. Tento způsob komunikace otevírá dříve netušené možnosti a navíc bez zbytečného papírování, okamžitě a bez čekání, funguje nonstop - 24hodin denně, 365 dní v roce, a to z kteréhokoliv místa v internetu na světě.

Tato aplikace umožňuje klientovi kdykoliv se podívat na seznam prací, které se právě provádějí, provedly nebo budou provádět, najít si informace o pracovnících provádějících úklid včetně jejich fotografií. Je možné nalézt zde a zkontrolovat fakturaci, uzavřené smlouvy včetně všech dodatků. Systém obsahuje i objednávkový list pro objednávky dalších prací, knihu přání a stížností, kde klient může připisovat komentáře k jednotlivým pracovníkům, prováděným pracím i místnostem a objektům.

Systém všechny vložené údaje okamžitě přenáší do centrály společnosti a příslušným odpovědným pracovníkům, kteří se obratem postarají o vyřízení všech požadavků. Přístup ke všem funkcím aplikace je samozřejmě chráněn proti zneužití a umožňuje i různé úrovně přístupových práv, takže každému klientovi můžeme nabídnout přístupové účty a hesla pro jeho jednotlivé pracovníky dle potřeby. V souhrnu tento systém představuje zlepšení a zjednodušení komunikace, odstranění složitého papírování a hlavně zprůhlednění vztahů a dodávaných služeb včetně zlepšení možnosti kontroly.

Našim klientům, kteří nemají připojení k internetu a chtějí využívat tento systém, zařídíme připojení k internetu sponzorsky zdarma!

Přihlašovací okno do systému CRM


 

Návrat zpět

Tisk stránky