Konkurenční výhody

  • Vysoká kvalita úklidových služeb v souladu se standardy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 a BS OHSAS 18001:2007, prověrka NBÚ na stupeň „vyhrazené".

  • Kvalitní vícestupňový kontrolní systém prováděných činností.

  • Pokrytí celého území ČR a SR - operativní síť regionálních poboček a zastoupení zaručuje, že ať je Váš objekt kdekoliv, my jsme schopni pružně reagovat na Vaše potřeby.

  • Garance 24 - v případě poruchy úklidového stroje bude stroj nejpozději do 24 hodin opraven nebo společnost RPM Service do 24 hodin dopraví na zakázku záložní stroj, který parametrově odpovídá standardně používanému stroji, aby nebyla ohrožena kvalita poskytovaných služeb.

  • Vlastní servisní oddělení úklidových strojů, které operativně řeší poruchy mycích automatů a další úklidové techniky.

  • On-line ekonomický a informační systém společnosti propojující všechny pobočky, umožňující okamžité efektivní rozhodování.

  • Kvalitní aplikace pro tvorbu nabídek a kalkulací s možností simulace provozu, umožňující variantní návrh zajištění zakázky s maximálním ohledem na potřeby zákazníka.

  • CRM systém pro on–line řízení zakázek a komunikaci mezi zákazníkem a naší společností.

Tisk stránky