Office service

  • recepční služby

  • základní administrativa (tisk, kopírování, scanování atd.), péče o zásilky (došlé, odcházející), zásobování a vedení evidence centrálního skladu, vybavení kanceláří, klíčový a kartový management

  • zajištění školících kulturních prostor v případě potřeby, zajištění materiálního zabezpečení v oblasti Office.

Tisk stránky