Ekonomická administrativa

  • správa smluv, evidence majitelů / nájemců, kalkulace provozních nákladů

  • fakturace, inkaso, kontrola včasnosti úhrad, vystavování upomínek, vypořádání přeplatků a nedoplatků

  • kontrola a úhrada dodavatelských faktur

  • ekonomické a daňové poradenství, účetní audity, obchodní evidence

  • zajištění organizace představenstva společnosti

  • zajištění pojistných smluv

  • vedení finanční, účetní a daňové agendy, mzdy

  • zpracování měsíčních účetních uzávěrek, rozpočtu, roční účetní závěrky, výroční zprávy, přiznání k DPH a přiznání k dani z nemovitosti

  • inventarizace majetku.

Tisk stránky