Cleaning

  • rozsah služeb a činnosti jsou známy (zamyšlení se nad rozšířením úklidových služeb ve smyslu nabídky „Diamonds servis“, kdy například i jen část úklidu bude prováděna ve vybraných prostorách lepšími prostředky, nástroji, pouze ve vybraných hodinách a s lidským zdrojem, na něhož budou kladeny vyšší nároky).

Tisk stránky