Certifikace ISO

S ohledem na vývoj celoevropského trhu souvisejícího se zvýšením nároků na standard dodavatelských úklidových služeb, zejména zvýšených požadavků na záruku profesionality, odpovědnosti, spolehlivosti a vysokou kvalitu dodavatelských služeb, zahájila naše společnost v roce 1999 výstavbu systému řízení jakosti. Proces certifikace vyžadující uspořádání interních postupů společnosti v součinnosti se zvýšením pracovní produktivity a efektivity byl zakončen v roce 2001 úspěšnou certifikací holandskou společností DET NORSKE VERITAS (DNV).

V roce 2003 proběhla recertifikace dle nové normy ISO 9001:2000 (QMS). Tento certifikát společně s dalšími dvěma udělenými certifikáty ISO 14001:2004 (EMS) a OHSAS 18001:2007 (management bezpečnosti práce) byly v r. 2005 zapracovány do „Certifikátu integrovaného systému managementu" vydaného společností DNV. Odpovědné a bezchybné plnění certifikačních podmínek a požadavků na systém managementu společnosti je každoročně prokazováno úspěšně zakončeným auditem.

V roce 2011 proběhla pod dozorem společnosti Intertek úspěšná recertifikace norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a nově dle normy ISO/IEC 27001:2005 (Systém managementu bezpečnosti informací).

V roce 2014 provedla společnost TAYLLOR & COX s.r.o. recertifikační audit norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2005. Výše uvedený audit prokázal oprávněnost společnosti RPM Service CZ a.s. používat zavedený integrovaný systém řízení.

V roce 2017 byl společností TAYLLOR & COX s.r.o. proveden recertifikační audit norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2013. Výše uvedený audit znovu prokázal oprávněnost společnosti RPM Service CZ a.s. používat zavedený integrovaný systém řízení.

 

iso_9001_2008_ii_160_01
ISO 9001:2008
iso_14001_2004_ii_160_01
ISO 14001:2004
ohsas_18001_2007_ii_160_01
BS OHSAS 18001:2007
iso_iec_27001_2013_ii_160
ISO/IEC 27001:2013

 

Tisk stránky